Erhvervssikring


SIKKERHEDSTJEK AF VIRKSOMHEDEN

Vi tager altid udgangspunkt i kundens behov for derefter, at skræddersy sikkerhedsløsningen til netop den enkelte virksomhed, hvilket kan give mere tryghed i hverdagen og sparer kunden for unødig besvær i forbindelse med indgange, låse og nøgler.

Vi tilbyder også projekteringshjælp i forbindelse med sikkerhedsløsninger. Vores sikkerhedsløsninger er altid gennemtænkte, omkostningseffektive og tager afsæt i din bygnings karakter, størrelse og kompleksitet og de behov, der udspringer deraf. Vi sørger for, at projektet kører glat, og at kompetent rådgivning er til rådighed, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.


MYNDIGHEDERNES KRAV TIL SIKKERHEDHED

Der er en lang række krav til sikkerhedsløsninger fra danske såvel som europæiske aktører, specielt inden for bl.a. ABA anlæg og ABDL, varslingsanlæg og evakueringsløsninger. Vi sørger altid for at myndighedskrav overholdes, når vi udarbejder en sikkerhedsplan til bygningen.

Funktionalitet og levetid er også vigtige tiltag i udarbejdelsen af en sikkerhedsløsning, så vil du i den forbindelse have drift- og vedligeholdelses dokumentation leveret, så sørger vi for det.

Vil du høre mere, så kontakt os på telefon 70 70 10 83 eller skriv til os på info@secubi.dk

BYGGEPLADSER OPLEVER TYVERI I MILLION STØRRELSEN

Danske byggepladser bliver hvert år udsat for tyveri af byggematerialer, brændstof, maskiner og lignende – for ikke at tale om hærværk og svind, der giver yderligere tab og forsinkelser for firmaerne.

Byggebranchen kan faktisk spare op til 600 mio. kr. – hvad der svarer til 20% af branchens samlede indtjening med en målrettet indsats. Der er med andre ord mange penge at hente ved at optimere sikkerheden på byggepladsen.

MINDRE VIRKSOMHEDER OG DETAILFORRETNINGER

Mindre virksomheder er utrolig sårbare over for indbrud og tyveri, da deres eksistensgrundlag ofte er samlet ét sted. Er virksomheden udsat for tyveri, som berører driften, kan alle aktiviteter blive lammet i en kortere eller længere periode.

Detailforretninger er ligeledes sårbare, da udstillingsvinduet både tiltrækker handlende og tyve. Vi sørger for effektivt værn mod svind, hærværk og ressourcespild, både i og uden for jeres åbningstid.

SERVICERING AF DINE SIKRINGSINSTALLATIONER

Med en serviceaftale hos os gennemgår og vedligeholder vi dine installationer én gang årligt, så du på elektroniske installationer er sikret mod dyre nedbrud, beskidte kameralinser eller batterisvigt. Alt efter dit behov vil vi f.eks. på dit alarmanlæg udføre rensning af detektorerne, gangtest kontrol af integrationer og interface, så vi er sikre på, at dine systemer virker efter hensigten og at den aftalte reaktion udføres.

Vi kan også smøre og efterse dine låse, så nøglerne kører gnidningsfrit i cylinderen. Når vi er på stedet, har du endvidere den fordel at have en specialuddannet sikringsekspert inden for rækkevidde. Hvis du derfor har andre problemer med dine sikringsløsninger så efterser vi også dem.